CHICAGO'S PIZZA, Krzysztof Murawski K&M .

 

Definicje:

 

1.            Właścicielem systemu zamówień internetowych umieszczonego na

witrynie internetowej http://www.chicagospizza.pl jest firma Chicagos Pizza z siedzibą w Warszawie, ul. Janowskiego 9, zwana dalej sprzedającym.

2.            Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług świadczonych przez firmę Chicago's Pizza, Krzysztof Murawski K&M .

 

Zamówienia - informacje ogólne:

 

3.            Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, osobiście w

lokalu lub za pomocą Internetu (poprzez stronę www.chicagospizza.pl)

4.            Przyjmowanie zamówień zaczyna się o godzinie otwarcia i trwa

maksymalnie na godzinę przed zamknięciem lokalu

5.            Termin realizacji zamówienia wynosi do ok. 180 minut od momentu

zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych

(warunki    atmosfersyczne, niezamierzone zdarzenia, obłożenie, praca

restauracji) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego. Za dzień roboczy przyjmuje się czas od otwarcia lokalu do godziny 22:00 dnia następnego.

6.            Zamówienia z obiorem własnym w lokalu  - odbiór do ok. 20 min.


7.            Na żądanie zamawiającego, właściciel wystawia dokument sprzedaży -

dowód zakupu (faktura VAT). Szczegóły należy uzgodnić podczas składania zamówienia.

8.            Towar zamówiony i potwierdzony podczas weryfikacji może być

dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.

9.            Dokonanie płatności może nastąpić w następujący sposób:


     - gotówka, przy odbiorze - kierowca posiada przy sobie max 20zł

     - przelewem na podstawie faktury (dostępne tylko i wyłącznie dla wybranych klientów)

     - płatność kartą - w lokalu oraz przy dostawie

 

10.            Zamówienia w wybranej strefie dowożone są do zamawiającego

bezpłatnie. Poza wyznaczona strefa sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.

11.          W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym

towarem prosimy o niezwłoczne poinformowanie kierownika lokalu lub zmiany, w bieżącym dniu roboczym.

 

Dodatkowe informacje, zamówienia telefoniczne:

 

12.          Sprzedający, zastrzega sobie prawo do nagrywania weryfikacji

telefonicznych i wykorzystania tych nagrań w przypadku złamania niniejszego regulaminu przez zamawiającego.

 

Dodatkowe informacje, zamówienia internetowe:

 

13.          Zamówienia internetowe są traktowane na równi z innymi formami

zamówień stosowanymi w firmie Chicago's Pizza, Krzysztof Murawski K&M .

14.          Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą

wypełnienie formularza www i zaakceptowanie go. Zamówienia internetowe są traktowane na równi z innymi formami zamówień stosowanymi w firmie Chicago's Pizza, Krzysztof Murawski K&M .

15.          Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia w

przypadku gdy przesłane dane przy pomocy formularza są niejasne, błędne lub niepełne.

16.          Zamówienia internetowe będą realizowane wyłącznie w przypadku

pomyślnie przeprowadzonej weryfikacji lub uiszczeniu płatności z góry.

 

17.          Każdy Zamawiający dostanie mailem zwrotnym - podanym w formularzu,

informację potwierdzającą zamówienie, który należy zachować do ew.

zgłoszenia reklamacji

 

18.          Zamówienie zweryfikowane uznaje się za potwierdzone i można z

niego zrezygnować jedynie w przypadkach które zaakceptuje kierownik lokalu lub kierownik zmiany.

19.          Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

20.          Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia konta stałego

klienta w przyadku gdy konto utraciło swoją funkcjonalność

21.          Zamówienia niezrealizowane lub niezweryfikowane w bieżącym dniu

roboczym będą usuwane

 

Reklamacje:

 

22.          W przypadku reklamacji należy kontaktować się osobiście lub

telefonicznie z lokalem realizującym zamówienie w danym dniu roboczym.

Poza danym dniem roboczym reklamacje nie będą uwzględniane.

 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.